Støttemuligheder | Kort- & Dokumentar Filmskolen

Støttemuligheder

ER DU I ARBEJDE?

Er din arbejdsgiver ikke umiddelbart indstillet på at betale for din efteruddannelse, kan bruttolønsordningen være en god mulighed at forhandle med. Den kan kombineres med andre rabataftaler og kan derfor give dig en klækkelig nedsættelse på din egenbetaling.

 

Bruttolønsordningen

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale kurser eller uddannelse mod at modregne det i din bruttoløn. Det koster ikke din arbejdsgiver penge, da du selv betaler ud af din løn før skat. Det kan ofte spare dig for halvdelen af prisen for et kursus eller uddannelse. Læs mere om ordningen på skat.dk.

 

PU, DJ og FAF medlemmer
Er du medlem af filmarbejdernes fagforbund FAF, DJ eller betaler din virksomhed til Pressens Uddannelsesfond (PU), kan du få støtte til alle eller nogle af vores kurser.

 

PU og DJ

Du kan få støtte fra Pressens Uddannelsesfond, hvis du arbejder på en af fondens medlemsvirksomheder, og din arbejdsgiver betaler medlemsbidrag for dig.

Det vil typisk sige:

  • Hvis du er ansat på en medlemsvirksomhed på Dansk Journalistforbunds-overenskomst. Din kontrakt skal være af mere end et års varighed.
  • Hvis din arbejdsgiver har valgt at melde dig ind som direkte medlem af Pressens Uddannelsesfond.

Betaler din arbejdsgiver bidrag til Pressens Uddannelsesfond (PU), kan du få støtte til flere af vores kurser. De fleste medarbejdere ansat på overenskomst med DJ er omfattet af PU. Læs mere om hvordan du gør her.

Der er også mulighed for at søge Fonden for Ophavsretsmidler (der støtter efteruddannelse af DJ-medlemmer).

Du kan finde vores PU-støttede kurser her.

Er du berettiget til støtte via Pressens Uddannelsesfond/Mediernes Efteruddannelse, skal du tilmelde dig via deres egen hjemmeside www.mediernesefteruddannelse.dk.

 

FAF

Som medlem af Film- og tv-arbejderforeningen FAF kan du søge støtte til alle vores kurser via deres hovedmail: faf@filmtv.dk

ER DU LEDIG?

Er du ledig, kan du i nogle tilfælde få ugekurser eller hele uddannelsesforløb bevilliget af jobcenter eller A-kasse. Det er vores erfaring at jobcentre og A-kasser læner sig op ad forskellige retningslinier og kriterier, når de vurderer om en borger kan få bevilliget et kursus. Fælles er dog kravet om at opkvalificering skal være jobrettet.

 

Positivlisten

Vores Motion Designer uddannelse står på den regionale positivliste for Sjælland, Bornholm og København. Det betyder, at du får forløbet godkendt af dit jobcenter, hvis du søger om det.

Når du går i dialog med A-kasse eller jobcenter kan du styrke din sag ved at:

  • Skrive en motiveret ansøgning
  • Finde stillingsopslag med nye jobmuligheder du kan bestride efter endt kursus
  • Finde en praktikplads hvor du kan træne dine nye færdigheder efter endt kursus

Det er muligt at vi kan hjælpe dig med at finde en praktikplads, hvis du deltager vores uddannelser til Video Producer eller Motion Designer.

Er du ledig, og har du fået bevilliget et kursus via dit jobcenter, så forestår din sagsbehandler i dit jobcenter din tilmelding og betaling.

Vil du vide mere, så ring og tag en snak med os på 35 34 68 00 eller skriv til info@filmkurser.dk