VJ for tilrettelæggere | Kort- & Dokumentar Filmskolen

VJ for tilrettelæggere

Dette kursus afholdes igen på et senere tidspunkt. Ring på 35 34 68 00 for dato.